Refleksi tentang Makropelajaran Kajian Tempatan Tahun 6

Tajuk : 11.Pembinaan bangsa dan negara
11.1. Perlembagaan Negara ~ a.Sistem Kerajaan Persekutuan
~Badan Perundangan Parlimen
Hasil Pembelajaran :
Aras 1
1.Menyatakan badan-badan yang membentuk sistem struktur pentadbiran negara.
2.Menerangkan keanggotaan Dewan Negara dan Dewan Negeri .

Set Induksi
1.Guru menunjukkan carta organisasi pentadbiran sekolah kami serta menanya soalan.
2.Guru mengaitkan pendapat murid dengan sistem kerajaan persekutuan negara kita.

Langkah :     
1.Guru memperkenalkan sistem kerajaan persekutuan negara kita dengan menggunakan power point.
2. Murid membina carta organisasi kerajaan Malaysia.
3. Murid-murid membuat simulasi proses pilihanraya.

Penutup:
1.Guru membantu murid membuat rumusan tentang isi pelajaran hari ini.

Kekuatan
Guru menggunakan carta organisasi sekolah untuk mengaitkan struktur kerajaan persekutuan negara kita adalah berjaya mengaitkan isi pelajaran hari ini.Pengetahuan sedia ada murid dapat dicungkil ,murid-murid dapat memberi pendapatnya kerana mereka pernah mendengar perkataan “Yang di-Pertuan Aguang”, “Perdana Menteri”melalui media massa.
   
Kelemahan
Aktiviti yang dirancang untuk hari ini telah mengambil masa yang agak panjang iaitu murid-murid dikehendaki menyusun carta organisasi kerajaan persekutuan negara dan membuat simulasi proses pilihanraya.Jadi,bahagian penutup terpaksa ditamatkan tanpa merumuskan isi pelajaran hari ini.

Langkah Mengatasi
Untuk menangani masalah ini,saya perlu mementingkan pengurusan masa serta menepati ketetapan masa seperti yang ditentukan dalam RPH. Ketetapan masa perlu diikut bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini juga akan memudahkan guru menyelesaikan setiap bahagian penyampaian pengajaran dari permulaan sesi pengajaran hingga tamat.Selain itu,terlalu banyak aktiviti untuk dijalankan oleh murid-murid akan menyebabkan objektif pembelajaran tidak tercapai.
read comments
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Refleksi tentang Makropelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4

Tema : 4 Kenali Budaya Malaysia
Tajuk : a.Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya~Makanan
Hasil Pembelajaran :
1.Mengapresiasi warisan budaya sendiri.
2.Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.

Set Induksi :
1.Guru menutup mata murid dengan kain hitam dan menyuruh murid mencuba makanan yang disediakan oleh guru.
2.Murid merasa makanan dan menyebut nama makanan tersebut.
3.Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran hari ini..

Langkah :
1.Guru memaparkan makanan pelbagai warisan budaya melalui slaid power point.
2.Murid-murid dikehendaki berkongsi resepi makanan tradisional pelbagai kaum yang telah disediakan dengan murid lain.
3.Murid-murid menyebutkan jenis makanan kegemarannya (dari kaum lain) serta menyatakan keistimewaan makanan kegemaran tersebut.

Penutup:
1.Murid-murid menyatakan cara mewarisi makanan tradisional Malaysia.

Kekuatan
Set Induksi yang dijalankan berjaya menarik perhatian murid-murid .Naluri ingin tahu murid-murid sangat tebal jadi mereka berasa seronok untuk merasa dan meneka Jenis makanan yang disediakan oleh guru.Murid-murid sangat aktif dalam bahagian ini dan meminta guru buat satu kali lagi.

Kelemahan
Pada bahagian mengumpul maklumat (resepi makanan tradisional) adalah kurang memuaskan.Ini disebabkan oleh resepi yang dikumpul oleh murid banyak terdiri daripada resepi makanan kaum Cina.Resepi kaum Melayu dan India adalah terhad.

Langkah Mengatasi
Sebelum menjalankan aktiviti ini,guru dikehendaki membuat penyedilikan dahulu.Guru boleh memberitahu laman web yang ada matlumat tersebut kepada murid-murid supaya mereka boleh mendapati resepi yang diingini .Maka,aktiviti p&p boleh dijalankan dengan lancar dan memanfaatkan murid-murid.  


read comments
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Refleksi tentang Makropelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4

Tema : 4 Kenali Budaya Malaysia
Tajuk : a.Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya~Pakaian
Hasil Pembelajaran :
1.Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
2.Mengapresiasi warisan budaya sendiri.

Set Induksi :
1.Guru memakai baju tradisional dan menanya murid
l  Bolehkah anda sebutkan nama pakaian yang cikgu pakai hari ini?
v  Baju kurung.
l  Baju kurung berasal daripada kaum apa?
v  Kaum Melayu.
2.Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran hari ini.

Langkah :
1.Guru memaparkan pakaian pelbagai warisan budaya melalui slaid power point.
2.Murid-murid dikehendaki mereka “pakaian nasional ”yang menggabungkan ciri-ciri pakaian pelbagai budaya Malaysia.
3.Murid-murid membentangkan hasil lukisan mereka dan menyatakan keistimewaan  “pakaian nasional” .

Penutup:
1.Murid menyatakan cara mewarisi pakaian tradisional ini .

Kekuatan
Set Induksi yang dijalankan berjaya menarik perhatian murid-murid serta merangsang minda murid untuk berfikir akan pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia.Selain itu,guru telah menyampaikan matlumat yang positif kepada murid iaitu menghormati pakaian kaum lain dan menggalakkan murid-murid memakai pakaian tradisonal kaum lain seperti sempena hari perayaan Deepavali ,kami memakai Sari untuk menghadiri majlis.

Kelemahan
Semasa sesi melukis “Pakaian Nasional” secara individu oleh murid.Terdapat banyak murid tidak dapat mengaplikasikan unsur budaya kaum lain ke dalam seni reka mereka.Jadi,guru dikehendaki memberi bimbingan atau idea kepda murid-murid.

Langkah Mengatasi
Sebelum menjalankan aktiviti ini,guru dikehendaki menunjukkan contoh “Pakaian Nasional”kepada murid.Di samping itu,guru hendak menerangkan keistimewaan baju tradisional yang ada pada setiap kaum.Ini akan memberi asas konsep kepada murid-murid untuk menjalankan aktiviti ini.Bagi murid yang kurang idea,merekalah yang boleh mencontohi hasil guru serta mengubahsuainya menjadi rekaannya.


read comments
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Refleksi tentang Makropelajaran Kajian Tempatan Tahun 4

Tajuk : 1.3 Jenis rumah b. Rumah di negara lain
Hasil Pembelajaran :
Aras 1
1.Menerangkan 4 jenis rumah di 4 zon iklim dunia..
2..Membanding dan .membezakan rumah di zon sejuk dan zon panas berdasarkan reka bentuknya.

Set Induksi :
1.Guru menyuruh murid menyatakan jenis rumah di Malaysia.

Langkah :
1.Guru menunjukkan isi-isi 4 zon iklim dunia dan gambar melalui slaid power point.
2.Murid-murid dikehendaki mengelaskan cirri-ciri reka bentuk rumah mengikut zon iklim yang diberi dalam kumpulan dan tulis pada kertas sebak.
3.Murid-murid mengisi jadual banding beza antara rumah di zon sejuk dan zon panas.

Penutup:
1. Guru mengadakan aktiviti kuiz untuk murid.

Kekuatan
Guru memberi arahan yang jelas, aktiviti kumpulan dijalankan dengan lancarMurid-murid sangat aktif melibatkan diri dalam aktiviti,mereka bekerjasama untuk mengelaskan reka bentuk rumah.

Kelemahan
Semasa sesi penerangan melalui powerpoint ,murid hanya memerhati penerangan dan kurang respon kepada guru semasa guru menanya soalan,interaksi dua hala tidak berkesan.

Langkah Mengatasi
Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk mengutarakan pandangan tentang reka bentuk rumah.Guru boleh meminta murid berfikir tentang sebab-sebab pembinaan rumah tersebut dan mencatatkan komen murid-murid pada papan hitam.


read comments
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Refleksi tentang Makropelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4

Tema : 5 Malaysia Negaraku
Tajuk : a.Kenali Malaysia ~Negeri-negeri yang membentuk Malaysia
Hasil Pembelajaran :
1.Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada negara.
2.Menhargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur.

Set Induksi :
1.      Guru menanya murid
l  Bilakah semua murid dan guru dikehendaki berdiri tegak semasa perhimpunan mingguan dijalankan?
l  Semasa “Lagu Negaraku”dinyanyikan.
2.      Murid-murid menyanyikan “Lagu Negaraku”dengan penuh semangat dan berdiri tegak.Langkah :
1.Guru memaparkan bendera dan jata negeri-negeri di Malaysia melalui slaid power point.
2.Murid-murid dikehendaki mewarnakan bendera-bendera negeri yang diedarkan oleh guru.
3.Murid-murid membentangkan hasil lukisan mereka dan menyatakan keisitimewaan lokasi atau tanda mercu yang terdapat di negeri tersebut..

Penutup:
1.Guru memaparkan lirik “Lagu Negeri Johor” dan murid-murid menyanyikan.
Kekuatan
Guru menggunakan komputer untuk memaparkan bendera negeri dan jata setiap negeri.Murid-murid dapat mengenalpastikan makna warna yang dalam bendera negeri dengan jelas serta mengetahui lambang-lambang yang ada pada bendera negeri seperti pokok pinang (Negeri Pulau Pinang) dan Gunung Kinabalu (Sabah).

Kelemahan
Semasa sesi penerangan melalui powerpoint , masalah teknikal termuncul.Jadi,murid-murid terpaksa menghadap ke depan untuk menonton persembahan power point secara kumpulan melalui screen komputer.

Langkah Mengatasi
Sebelum menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ,guru harus memeriksa setiap alatan atau bahan khasnya memastikan komputer dalam keadaan berfungsi.Guru harus menyediakannya lebih awal tanpa membanzirkan masa murid untuk menunggu.Semasa waktu menunggu kumpulan lain,masalah disiplin akan terwujud di kalangan murid .Maka pengurusan kelas adalah kurang memuaskan.

read comments
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Refleksi tentang Makropelajaran Pendidikan Kajian Tempatan Tahun 5


Tema : 4 Sejarah Negara Kita
Tajuk : 4.1.Kesultanan Melayu Melaka ~Pengasasan Melayu Melaka
Topik : ii.Pentetan peristiwa pembukaan Melaka
Hasil Pembelajaran :
1.Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka.
2.Menjelaskan sebab yang mendorong Parameswara mengasas Melaka.

Set Induksi :
1.      Guru menunjukkan gambar bendera dan jata negeri Melaka .
2.      Guru menanya murid
Bolehkah anda namakan bendera negeri ini?
Apakah tumbuhan dan haiwan yang terdapat pada jata Negeri Melaka?


Langkah :
1.      Guru menunjukkan gambar yang menggambarkan cerita pembukaan Melaka.
2.      Murid-murid diminta menceritakan peristiwa melalui gambar bersiri.

3.      Guru menceritakan peristiwa pembukaan Melaka (Pelanduk menendang anjing) dengan betul.
4.      Murid-murid menjalankan aktiviti kumpulan untuk lakonan peristiwa pelanduk menendang anjing berpandukan alatan yang diedarkan oleh guru.

Penutup:
1.      Guru membantu murid membuat rumusan tentang isi pelajaran.

Kekuatan
1.      Murid dapat menyatakan nama haiwan (kancil)dan tumbuhan (pokok Melaka) yang terdapat pada jata negeri Melaka.
2.      Penyediaan alatan lakonan yang sesuai dan memberi peluang kepada murid melakukan lakonan.Murid-murid berasa seronok dan meminta melakon peristiwa tersebut satu kali lagi.Melalui aktiviti lakonan ,interaksi murid dapat berlaku dan mereka akan lebih ingat asal usul negeri Melaka.

Kelemahan
Semasa meminta murid membentuk kumpulan ,murid menggerakkan meja dan kerusi telah mengeluarkan bunyi yang bising.

Langkah Mengatasi
Guru harus member arahan yang tegas iaitu memesan murid menggerakkan kerusi dan meja dengan tanpa bunyi yang bising kerana bunyi yang bising akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran kelas lain.

read comments
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Refleksi tentang Makropelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4


Tema : 4 Kenali Budaya Malaysia
Tajuk : a.Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia ~Adab Makan
Hasil Pembelajaran :
1.Menghuraikan adab makan pelbagai warisan Malaysia dan kepentingannya..
2.Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain.

Set Induksi :
1.      Guru menunjukkan gambar dan menanya murid
Soalan :Adakah budak yang mengambil makanan itu mempunyai adab makan yang baik?
2.      Murid-murid memberi pendapatnya.
3.      Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran hari ini..

Langkah :

1.Guru memaparkan adab makan masyarakat Malaysia kepada murid-murid .
Adab Makan (Kaum Cina)


Adab Makan (Kaum India)


Adab Makan (Kaum Melayu)

2.Murid-murid dikehendaki mendemonstrasikan adab makan masyarakat Malaysia dalam kumpulan.
3.Guru menyerapkan nilai murni menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain semasa pengajaran 
   dan pembelajaran dijalankan.
Penutup:
1.Murid menyatakan kepentingan mengamalkan adab makan yang baik .

Kekuatan
Murid-murid sangat suka aktiviti lakonan.Mereka telah membawa alat untuk makan seperti mangkuk,sudu,penyepit dan garpu.Sebelum aktiviti p&p dijalankan ,saya telah memberitahu kepada murid-murid bahawa nanti kami akan mengadakan lakonan .Jadi,semasa penerangan oleh guru murid telah menumpu perhatian kerana takut melakukan kesalahan semasa lakonan.

Kelemahan
Semasa menunjukkan gambar kepada saya menunjukkan gambar kepada murid-murid hanya berpusat kepada murid di hadapan sahaja.Walaupun gambar yang saya sediakan adalah bersaiz A4 tetapi masih ada murid-murid yang duduk ditepi tidak boleh melihat gambar dengan jelas.

Langkah Mengatasi
Guru perlu sentiasa bergerak dan berjalan ke setiap sudut kelas bagi menunjukkan gambar kepada setiap murid ketika p&p dijalankan. Kaedah ini sangat membantu guru dalam mengawal murid di dalam kelas, sama ada mengawal tingkah laku murid, atau membantu ketidakfahaman murid terhadap pelajaran secara seta merta. Interaksi dan komunikasi yang berkesan antara guru dengan murid juga akan berlaku jika guru dapat menitikberatkan perkara ini.

read comments
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Refleksi tentang Makropelajaran Kajian Tempatan Tahun 5

Tajuk : 3.Mengenal Negara kita 3.1. Lokasi Malaysia Di Dunia
Hasil Pembelajaran :
Aras 1
1.      Menamakan benua-benua yang terdapat di dunia dalam 10 minit dengan betul.
2.      Melabelkan lokasi Malaysia di peta benua Asia dengan tepat.

Set Induksi : 
1.Guru mengeluarkan glob serta menanya soalan.
2.Murid memberi pendapatnya bahawa bahagian biru pada glob mewakili lautan, bahagian hijau pada glob mewakili daratan .

Langkah :     
1. Guru memperkenalkan benua-benua di dunia dengan menggunakan peta dunia.
2. Murid melabelkan kedudukan Malaysia.
3. Murid menamakan benua-benua yang terdapat di peta dunia dalam kumpulan.

Penutup:
1. Guru mengemukakan kuiz untuk menaksir kefahaman murid.

Kekuatan
Guru  menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai untuk menarik minat, membantu murid memahami ilmu pengetahuan yang hendak disampaikan serta menjalankan pembelajaran. Guru telah memaparkan peta dunia dan menggunakan warna yang berlainan untuk membezakan benua-benua di dunia. Jadi, murid dapat mengenalpasti benua-benua berdasarkan warna.
Aktiviti “puzzle” telah membolehkan murid menumpukan perhatian untuk menyiapkan dan menjayakan tugasan ini. Mereka berasa seronok semasa menjalankan aktiviti ini.

Kelemahan
Saya mendapati set induksi yang dirancang tidak dapat mencungkil idea murid dengan berkesan. Murid-murid telah tertarik akan glob yang ditunjukkan dan dapat mengenalpasti lautan dan daratan. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan bahawa daratan boleh dibahagikan kepada 7 benua. Walaupun murid- murid pernah mendengar dan mengetahui beberapa nama benua tetapi mereka tidak boleh mengaitkan hubungan nama-nama benua dengan daratan.

Langkah Mengatasi
Saya mencadangkan melalui gambar binatang seperti beruang salji ,kanggaru dan singa serta soalan yang ditanyakan, pengetahuan sedia ada murid dapat dicungkil, murid-murid dapat menjana idea dan lebih berminat untuk menjalankan pembelajaran.
Beruang Salji
Singa


Kanggaru

read comments
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Refleksi tentang Makropelajaran Kajian Tempatan Tahun 4

Tajuk : 1.2 Perihal rumah c.Jenis Rumah
Hasil Pembelajaran :
Aras 1
1.Menamakan 5 jenis rumah yang terdapat di Malaysia.
2.Mengelaskan jenis rumah tradisional dan jenis rumah moden.

Set Induksi
1.Guru mengeluarkan papan,daun nipah ,pasir dan bata serta menanya soalan.
2.Murid memberi pendapatnya bahawa bahan tersebut merupakan bahan binaan rumah.

Langkah :     
1.Guru menunjukkan jenis-jenis rumah di Malaysia melalui slaid power point.
2.Guru mengedar kertas warna kepada setiap murid untuk melukis rumah kegemarannya.

Penutup:
1.Murid menggunakan gambar pisahan dalam sampul surat .
2.Murid melekatkan semula gambar rumah dan menamakan rumah tersebut dalam kumpulan.

Kekuatan
Saya telah menyediakan bahan sebenar iaitu papan,daun nipah , pasir dan bata.Bahan-bahan yang ditunjukkan merupakan bahan binaan asas bagi rumah-rumah yang didapati di Malaysia.Selepas saya tunjukkan bahan-bahan tersebut ,saya telah menanya soalan untuk mencungkil pengetahuan sedia ada serta menghubungkaitkan jawapan murid dengan pengajaran saya hari ini dan murid-murid berjaya membezakan bahan binaan yang diperlukan sama ada untuk jenis rumah moden atau jenis rumah tradisional.
Daun Nipah,Pasir,Bata dan Kayu


Saya menggunakan perisian powerpoint membantu saya dalam penerangan untuk menarik perhatian murid-murid.Proses pembelajaran murid-murid telah melibatkan deria pendengaran dan deria penglihatan.Murid-muird tertarik dengan gambar jenis rumah yang ditayangkan oleh guru.Murid-murid berminat dengan jenis rumah yang mereka tidak pernah jumpa pada persekitarannya.

Kelemahan
Saya tidak mementingkan pengurusan dan penggunaan papan hitam dengan betul. Saya terlupa untuk menggunakan papan hitam untuk mencatat isi pelajaran hari ini. Hal ini mungkin saya terlalu tergantung dengan perisian powerpoint dalam pengajaran saya.

Langkah Mengatasi
Saya akan mempelajari kaedah penggunaan papan tulis yang betul dan bersistematik daripada guru yang berpengalaman .Saya akan memastikan isi pelajaran ditulis terlebih dahulu sebelum sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.Selain itu,saya juga akan mementingkan penggunaan papan hitam misalnya memaparkan kad arahan atau sampel lukisan jenis rumah di Malaysia dan juga mencatatkan pendapat murid-murid pada papan hitam.     
Hasil Lukisan Rumah Kegemaran Murid
read comments
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS